Pijte kávu! Nová studie slibuje delší život

gravatar
 · 
31 marca, 2022
 · 
7 min read
Featured Image

V minulosti jsme se setkali s prezentováním důkazů o pití kávy a možné prevenci srdečních chorob. Nová studie přišla se zajímavým poznatkem. Káva by měla mít v určitém množství pozitivní vliv na prodloužení našeho života. A to i pro ty, kteří trpí onemocněním srdce. Ve Washingtonu, USA, byla na zasedání 71. výroční konference americké kardiologické akademie prezentována studie, která vidí spojitost v délce života a pití kávy.

Kolik šálků vědci doporučují?

Studie tvrdí, že pití dvou až tří šálků kávy denně nám pomůže žít déle. Pití kávy tak není spojeno pouze s nižším rizikem srdečních chorob a nebezpečí špatného srdečního rytmu. Tyto trendy by navíc měly platit pro lidi s i bez kardiovaskulárního onemocnění.

Výzkumníci uvedli, že představené analýzy, největší, které se zabývaly potenciální rolí kávy při srdečních chorobách a možné smrti, poskytly ujištění, že káva není vázána na nové nebo zhoršující se srdeční onemocnění. Naopak může ve skutečnosti srdce chránit.

Protože káva může zrychlovat srdeční frekvenci, někteří se obávají, že její pití by mohlo vyvolat nebo zhoršit srdeční problémy. I odtud mohou vycházet lékařské rady, o nutnosti omezit pitím kávy. Naše data naznačují, že každodenní příjem kávy by neměl být na škodu. Kávu bychom měli spíše zahrnout, jako součást zdravé stravy pro lidi se srdečním onemocněním i bez něj. Zjistili jsme, že káva má neutrální účinek, její pití neškodí, dokonce můžeme její pití spojovat s přínosem pro zdraví srdce,

řekl Petr M. Kistler, MD, hlavní autor studie, profesor a vedoucí výzkumu arytmií Institutu Alfreda Bakera melbournské nemocnice.

Kistler a jeho tým používali data z britské BioBank, rozsáhlé databáze se zdravotními informacemi od více než půl milionu lidí. Jejich sledování probíhalo po dobu nejméně 10 let. Výzkumníci pozorovali různé úrovně spotřeby kávy v rozmezí od jednoho šálku po více než šest šálků denně a hledali souvislosti s problémy s arytmií. Arytmie představuje kardiovaskulární onemocnění, které způsobuje problémy se srdečním rytmem. Dále pozorovali onemocnění koronárních tepen, srdečního selhání, mrtvice, celková úmrtí a úmrtí související se srdcem mezi lidmi s kardiovaskulárním onemocnění i bez něj.

Jak probíhal výzkum?

Pacienti se rozdělili podle toho, kolik kávy denně vypijí na základě vstupního dotazníku. Celkově buď nezaznamenali žádný účinek, nebo v mnoha případech, došlo ke snížení kardiovaskulárního rizika. Kontrolovaly se také faktory jako cvičení, alkohol, kouření, cukrovka a vysoký krevní tlak, což také hraje roli u zdraví srdce a dlouhověkosti.

V první studii výzkumníci zkoumali údaje od 382 535 jedinců, kteří neměli známé srdeční onemocnění. Zkoumali vliv pití kávy a roli ve vývoji srdečních chorob nebo mrtvice během 10 let sledování. Průměrný věk účastníků byl 57 let a polovinu zkoumaných tvořily ženy. Obecně platí, že pití dvou až tří šálků kávy denně se spojovalo s největším přínosem. Tedy o 10-15 % nižší riziko rozvoje ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, problémů se srdečním rytmem nebo úmrtím. Mrtvice nebo úmrtí, související se srdcem, představovalo nejnižší riziko u lidí, kteří pili jeden šálek kávy denně.

A co lidé trpící onemocněním srdce, měli by se kávy vyvarovat?

Druhá studie zahrnovala 34 279 jedinců, kteří měli na začátku pozorování nějakou formu kardiovaskulárního onemocnění. Příjem kávy ze 2-3 šálků denně byl spojen s nižší pravděpodobností úmrtí ve srovnání s jedinci, kteří kávu nepili. Důležité je, že konzumace jakéhokoliv množství kávy nebyla spojena s rizikem problému se srdečním rytmem, včetně fibrilace síní nebo flutteru síní. A právě tohoto, se podle Kistlera, lékaři často obávají.

Z 24 111 lidí, kteří měli na začátku pozorování arytmii, bylo pití kávy spojeno s nižším rizikem úmrtí. Například lidé s fibrilací síní, kteří pili jeden šálek denně, měli téměř o 20 % nižší pravděpodobnost úmrtí než lidé, kteří kávu nepili.

"Klinici mají obecně určité obavy z toho, že lidé se známým kardiovaskulárním onemocněním nebo arytmií budou pokračovat s pitím kávy. Takže často chybují na straně opatrnosti a doporučí jim, aby ji úplně přestali pít. Mají obavy, že to může spustit nebezpečné srdeční rytmy. Naše studie však ukazuje, že pravidelný příjem kávy je bezpečný a mohl by být součástí zdravé stravy pro lidi se srdečním onemocněním," řekl Kistler.

Přestože příjem 2–3 šálků kávy denně se zdá být celkově nejpříznivější, Kistler řekl, že lidé by neměli navyšovat příjem pokud v nich vyvolává pocit úzkosti či nepohodlí.

„Existuje celá řada mechanismů, jejichž prostřednictvím může káva snížit úmrtnost a mít tak příznivé účinky na kardiovaskulární onemocnění. Lidé pijící kávu by měli cítit ujištění, že si kávu mohou nadále vychutnat i přes jejich srdeční onemocnění. Káva posiluje kognitivní funkce, probudí vás, učiní vás psychicky bystřejšími a to je velmi důležitou součástí každodenního života mnoha lidí,“ řekl.

Jak mohou kávová zrna prospět srdci?

Lidé si často spojují kávu pouze s kofeinem. Kávová zrna ovšem obsahují více než 100 biologicky aktivních sloučenin. Tyto látky mohou pomoci snížit oxidační stres a zánět, zlepšit citlivost na inzulin, nastartovat metabolismus a blokovat receptory, o kterých víme, že se podílejí na abnormálních srdečních rytmech.

Ve třetí studii vědci zkoumali, zda existují nějaké rozdíly ve vztahu mezi kávou a kardiovaskulárním onemocněním v závislosti na formě kávy. Tedy zda někdo pije kávu instantní nebo mletou kávu a kávu s kofeinem nebo bez něj. Znovu zjistili, že 2-3 šálky denně se spojují s nejnižším rizikem arytmie, ucpání srdečních tepen, mrtvice nebo srdečního selhání, bez ohledu na to, zda pili kávu instantní nebo mletou.

Nižší úmrtnost byla pozorována u všech druhů kávy. Káva bez kofeinu neměla příznivé účinky proti incidentální arytmii, ale snižovala kardiovaskulární onemocnění, s výjimkou srdečního selhání. Kistler řekl, že zjištění naznačují, že kofeinová káva představuje obecně vhodnější variantu. Neexistují žádné kardiovaskulární benefity, pokud se rozhodnete upřednostnit kávu bez kofeinu nad kávou s kofeinem.

Bude potřebné další zkoumání?

Tyto studie s sebou nesou několik omezení. Vědci nebyli schopni kontrolovat ostatní stravovací návyky, které mohou hrát roli při kardiovaskulárních onemocněních. Výzkum nepokryl rozšíření o pití kávy se smetanou, mlékem či cukrem. Bude zapotřebí také další studie, při zkoumání různých populací. V předešlých studiích byli figuranty především běloši. Kávová konzumace byla založena na vlastním hodnocení prostřednictvím dotazníků na začátku studie. To je třeba vzít v úvahu při další interpretaci výsledků. Kistler poznamenal, že výzkum naznačuje, že stravovací návyky se v dospělosti a průběhu času u lidí příliš nemění. Výsledky by měly být ověřeny v randomizovaných studiích, dodal Kistler.

Tagged: káva a zdraví · výzkum · zdraví
banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER