Změna klimatu neovlivňuje pouze výnos, ale i kvalitu kávy

gravatar
 · 
27 februára, 2022
 · 
3 min read
Featured Image

Nová studie došla k závěru, že změny prostředí spojené se změnou klimatu a adaptací na klima mohou skutečně ovlivnit kvalitu kávy. Zjištění představuje důsledky pro spotřebitele, kteří preferují kávu vyšší kvality, ale také pro farmáře a všechny zapojené do kávového průmyslu.

Tým výzkumníků prověřil na 1600 odborných článků publikovaných během tohoto století. Identifikoval 73 relevantních pro zodpovězení této otázky: Jaké jsou účinky environmentálních faktorů souvisejících se změnou klimatu a podmínkami řízení souvisejícími s adaptací klimatu na kvalitu kávy na základě sekundárních metabolitů a senzorických atributů?

Vědci potvrdili dva trendy:

  1. Chuť a aroma kávy je lepší při pěstování ve vyšších nadmořských výškách.
  2. Zvýšená doba vystavení kávovníků světlu má vliv na snížení senzorických atributů.

Přišlo se také na to, že kvalitu kávy ovlivňují změny množství vody a schopnost rostliny vodu přijmout. Dále také změny teplot, změny úrovní oxidu uhličitého a schopností hospodařit s živinami v půdě. Změna klimatu a schopnost adaptace to vše potenciálně ovlivňuje.

Lepší pochopení vztahu mezi klimatem a kvalitou kávy se v minulosti nezkoumalo. Bude zásadní pro to, aby se průmysl výběrové kávy přizpůsobil výzvám, kterým čelíme, a aby v budoucnu prosperoval.

výkonný ředitel Coffee Science Foundation, Peter Giuliano

Značné množství minulých výzkumů se věnovalo dopadům, které může mít změna klimatu a adaptace na produkci kávy. Velká část tohoto výzkumu se zaměřila na vhodnost oblastí pro pěstování kávy a objemové výnosy plodin.

Ani robusta nemá vyhráno

Vědci varovali, že kvalitnější, ale citlivější druhy kávovníku arabika mají tendenci být vystaveny vyššímu riziku klimatických změn něž klimaticky odolnější, ale méně kvalitní druhy robusty. V tomto článku vědci tvrdí, na základě svého výzkumu, zásadní věc. Stejně náchylná jako je arabika ke změnám kvality, v důsledku klimatických změn, je náchylná i robusta.

„Po celé roky říkali pěstitelé kupujícím, že klima se mění a to jim komplikuje práci. Ale dopady těchto změn na chuť kávy byly založeny na neoficiálních důkazech a někdy i na spekulacích,“ napsala ředitelka SCA pro udržitelnost a rozvoj znalostí, Kim Elen Ionescu.

Jedna z hlavních autorek článku, docentka Selena Ahmed z Montana State University, nadnesla, že biochemické složení kávy může mít obrovské důsledky na obou stranách kávového hodnotového řetězce. „Posuny v biochemickém složení kávy se vrací zpět k potravinářství. To, jak spotřebitelé vnímají chuť kávy, ovlivní způsob rozhodování o nákupu kávy. Rozhodování spotřebitelů má zase dopad na živobytí farmářů. A také na to, jak spravují své farmy, s ohledem na důsledky pro udržitelnost,“ řekla Ahmed.

Vědecký článek v celém znění byl publikován v časopise „Frontiers in Plant Science“. Mezi autory článku najdeme vědce z Montana State University, Tufts University, Texas A&M University a Treeline Coffee Roasters se sídlem v Montaně. A již zmíněné Coffee Science Foundation, SCA a Bozeman.

Zdroj: Daily Coffee News

Tagged: klima · robusta · udržitelnost · výzkum
banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER