Jak mohou pražírny podporovat cirkulární ekonomiku?

gravatar
 · 
13 februára, 2022
 · 
5 min read
Featured Image

Odhadem produkuje kávový průmysl více než 20 milionů tun odpadu ročně. Od dužiny zpracovaných třešní až po mokrou kávovou sedlinu, ale i hromady kelímků s sebou. Část tohoto odpadu se recykluje, ale drtivá většina končí na skládkách nebo si najde cestu do řek a oceánů. To má nejen dopad na životní prostředí, ale především to znamená, že jsou potřebné stále nové suroviny k výrobě nových produktů. Pražením kávy vzniká velké množství odpadu, od plev až po obaly kávových sáčků. S rostoucími obavami o udržitelnost v dodavatelském řetězci kávy však stále více výběrových pražíren začalo hledat způsoby, jak být více udržitelné. Cirkulární ekonomika může být odpověď.

Co je to cirkulární ekonomika?

Zjednodušeně řečeno představuje cirkulární ekonomika model, ve kterém jsou zdroje udržovány a používány co nejdéle. Opakem je lineární ekonomika, kde se produkty vyrábí, použijí a likvidují. Cirkulární ekonomika je systém “uzavřeného kola” navržený tak, aby se limitovalo plýtvání, zvýšila se produktivita zdrojů a snížil se dopad výroby i spotřeby na životní prostředí.

Přestože tento koncept sahá až do 70. let 20. století, myšlenka cirkulární ekonomiky se začíná prosazovat po celém světě, a to především díky novější iniciativě nadace Ellen MacArthur Foundation (EMF).

Podle nadace je cirkulární ekonomika ekonomikou, která je “obnovující a regenerační” již od jejího návrhu. Má se vyhnout standardnímu modelu “vezmi-použij-zahoď”, který zatěžuje životní prostředí a naši planetu. Způsob, jak dosáhnout cirkulární ekonomiky, spočívá v tom, že se musíme podívat na to, jak jsou spravovány zdroje. Jak vyrábíme a znovu používáme produkty a jak následně s materiály nakládáme.

Právě kelímky na kávu jsou příkladem lineární ekonomiky.

Nicole Battefeld pracuje s výběrovou kávou už více jak 5 let, naposledy jako hlavní pražič v Röststätte v Berlíně. Podle ní mají pražiči ve své práci i odpovědnost k podpoře cirkulární ekonomiky.

„Pražiči jsou v pozici, kdy je potřeba jim ukázat, že změna jde provést i malými činy. Jde o jejich odpovědnost pracovat na obchodních praktikách šetrných k životnímu prostředí. Mohou ovlivnit myšlení koncového spotřebitele směrem k udržitelnějšímu životnímu stylu.“

Co pro cirkulární ekonomiku můžeme udělat?

Během roku 2020 bylo na světě vyrobeno více než 129 milionů sáčků kávy. To vede k obrovskému množství vedlejších produktů. Mezi nimi je slupka po odstranění kávových zrn a jejich zpracování, tzv. cascara. Cascara se při běžné praxi suší na výrobu čajů. Sušené slupky bylo možné zakoupit v pražírnách a vyrobit si z nich sladký nápoj. V zemích jako Jemen a Etiopie připravují cascaru po staletí.

Poslední roky byl prodej cascary v EU zakázán. V současnou chvíli se situace mění k lepšímu a cascara se vrací na pulty kaváren. Alespoň za účelem přípravy limonád a čajů.

Navzdory embargu však existují i jiné způsoby, jak mohou farmáři slupky z kávových plodů zpracovat. „Mosto je šťáva, kterou můžete extrahovat z kávového plodu, a tu lze následně použít pro fermentaci vaší kávy. Pro pražírny by to byl skvělý způsob, jak povzbudit producentské země v těchto technikách, aby zvýšily kvalitu kávy a podpořili cirkulární ekonomiku.“

Recyklace plev a použité kávové sedliny

V pražírnách vzniká další odpad, plevy. Pleva je vysušená kávová slupka, která se odděluje při pražení. Především v kavárnách vzniká velké množství použité, mokré, kávové sedliny. Když se pleva a kávová sedlina likviduje společně s komunálním odpadem, většinou končí na skládce. Zde se během jejího rozkladu, v důsledku neprovzdušnění skládky, uvolňuje methan. Methan je silný skleníkový plyn, o kterém se předpokládá, že během 20 let poškodí životní prostředí 80x více než oxid uhličitý.

Na každou tunu kávového odpadu se uvolní do atmosféry na 340 m³ methanu. Kavárny a pražírny mohou spolupracovat s místními podniky, které zajistí opětovné použití kávové sedliny a plev. „V Röststätte spolupracujeme s místními zahradními centry. Kávová sedlina a plevy se používají jako hnojivo. Existují i houbové farmy, které mohou jako hnojivo využít kávový odpad,“ říká Nicole.

V roce 2019 se Ford Motor Company spojil s McDonald’s a z jejich pražírny odebral asi 700 000 kg plev, které využil na výrobu autodílů. Vedlejší produkt pražení byl použit na výrobu součástek ke světlometům a nahradil tak součástky, které jsou běžně vyrobeny z plastu.

Jak udržitelné obaly přispívají k cirkulární ekonomice?

Obaly výrobků jsou hlavní příčinou vzniku odpadu v mnohých odvětvích. Podle studií až pětinu odpadu ze Spojeného království tvoří obaly. Jedním z důvodů je převaha jednorázových plastů nad udržitelnými alternativami. Levný, spolehlivý a snadno vyrobitelný plast je již dlouho materiálem pro balení všeho. Ale kvůli obavám z nízké recyklace plastů a jeho dopadu na životní prostředí vlády stále více jednorázové plasty zakazují.

Přechod na udržitelnější obaly z materiálu, jako je kraftový papír, je však jedním z kroků k posílení cirkulární ekonomiky. Aby byla dodržena maximální hodnota, musí pražírny také šířit informaci o tom, jak správně zlikvidovat prázdný obal. Tato informace může být uvedena ve formě certifikací udržitelnosti, písemných pokynů nebo dokonce skenovatelných QR kódů.

„Je to hodně o komunikaci,“ říká Nicole. Každý účastník dodavatelského řetězce musí spolupracovat na minimalizaci odpadu a zajistit, aby byly produkty opakovaně používány. Pokud tomu tak nebude, cirkulární ekonomiky nelze nikdy skutečně dosáhnout.

Zdroj: MTPAK

banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER