Houba parazitující na rzi kávovníku by mohla pomoci pěstitelům

gravatar
 · 
17 septembra, 2021
 · 
3 min read
Featured Image

Stockholm, Švédsko – Rez kávovníku je houbové onemocnění, které představuje velký problém pro pěstitele kávy všude na světě. Studie uskutečněná v Etiopii ukazuje, že jiná houba rostoucí v této lokalitě má schopnost potlačit ohniska nákazy.

Rez kávovníku je houbové onemocnění, které představuje problém pro farmáře všude na světě, především u rostlin kávovníku arabského, který tvoří ¾ celosvětové produkce kávy nejvyšší kvality. Je potřeba se dozvědět více o přírodních řešeních, nejen aplikovat pesticidy.

Kristoffer Hylander, profesor katedry ekologie, životního prostředí a rostlinných věd (DEEP) Univerzity Stockholm.

Rez kávovníku je způsobena parazitickou houbou, která napadá listy rostlin kávovníku. V některých oblastech lidé dříve věděli o přírodním nepříteli, hyperparazitické houbě, která roste na rzi. O chování této houby a míře potlačení kávové rzi je ale málo informací. Jedná se o první studii interakce mezi rzí kávovníku a jejím hyperparazitem v Etiopii, oblasti původního výskytu kávovníku arabského. Kávovník, rez kávovníku i její hyperparazit se v této oblasti mohou společně vyvíjet již dlouhou dobu.

Časteji se rez kávovníku objevuje během období dešťů. Nicméně se zdá, že tento nárůst je potlačen v místech, kde se hyperparazit běžně vyskytuje: „To je znamení, že hyperparazit by mohl mít vliv na redukci propuknutí rzi kávovníku v oblastech, kde se vyskytují společně,“ říká Ayco Tack, docent katedry ekologie, životního prostředí a rostlinných věd (DEEP) Univerzity Stockholm.

Vypadá to, že rzi kávovníku a hyperparazitu se daří v mírně odlišných podmínkách, rez kávovníku se lépe přizpůsobuje méně vlhkým místům, naopak hyperparazit upřednostňuje mírně vlhká místa, jako jsou farmy zastíněné stromy.

„Mohla by to být situace výhodná pro všechny. Zvětšením zastínění stromů na kávové plantáži pomocí stinných původních stromů, které si udrží listy i v obdobích sucha, by mohlo dojít ke zlepšení biodiverzity a podpoře hyperparazita,“ říká Kristoffer Hylander, profesor katedry ekologie, životního prostředí a rostlinných věd (DEEP) Univerzity Stockholm.

Autoři nezkoumali, zda povede přítomnost hyperparazita k lepším výnosům. Hyperparazit může snížit opad listů, spojený s těžkou infekcí rzí, čímž se sníží očekávaný nepřímý negativní účinek rzi na výnos.

„Šlo by o další důležitý krok v tomto výzkumu, protože výnos kávy a tedy i příjmy z prodeje jsou nejdůležitější pro malé farmáře. Je zajímavé, že Etiopie nemá až takový problém se rzí kávovníku jako jiné státy, kde je káva pěstována, a bylo by úžasné zjistit, zda je hyperparazit odpovědný za tento rozdíl. Je také důležité si pamatovat, že efekt rzi kávovníku v této lokalitě se vlivem změny klimatu může změnit,“ říká Beyene Zewdie, který nedávno obhájil svoji práci o ekologii kávových chorob v Etiopii na katedře ekologie, životního prostředí a rostlinných věd (DEEP) Univerzity Stockholm.

K prozkoumání vztahů mezi rzí kávovníku a hyperparazitem je potřeba více podrobných experimentálních studií. To by mohlo pěstitelům kávy umožnit použití hyperparazita jako přírodní kontroly rzi kávovníku na intenzivněji obhospodařovaných plantážích, kde jsou epidemie rzi velmi problematické.

Zdroj: Comunicaffe internation

Tagged: kávovník · výzkum
banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER