Cena kávy poroste, o tom není pochyb. Proč tomu tak je? 

gravatar
 · 
19 decembra, 2021
 · 
9 min read
Featured Image

Psala jsem o možném nedostatku výběrové kávy z Kolumbie, tento problém je ale celosvětový a týká se nejedné produkční země. Nedávno mě k tomuto tématu zaujal článek od Sucafiny, importéra zelené kávy. Jmenuje se Proč rostou ceny mé kávy?a zatím byl určen zejména pro pražírny. Jenže růst cen se pomalu týká i kaváren a koncových zákazníků. Pojďme se tedy podívat na téma růstu cen zase s trochu jiným vysvětlením. Pro doplnění celkového obrázku jsem se zeptala na názor i Bruna Andradeho z brazilské firmy Trust Coffees. 

Proč cena STÁLE roste? 

V současné době zažívá trh s kávou bezprecedentní růst. Co za ním stojí a kdy se cena kávy alespoň trochu stabilizuje? Ilya Byzov, kvantitativní obchodník pro Sucafina Specialty v severní Americe vysvětluje: „Tři největší faktory, které tyto změny pohánějí, jsou v tuto chvíli nabídka a poptávka, nedávné mrazy v Brazílii a ceny dopravy.” Faktorů, které tlačí ceny nahoru, je samozřejmě ještě víc, ale nejdřív se podíváme na tyto tři. 

Jak nabídka a poptávka ovlivňuje trh

Nemusíte studovat ekonomii, abyste pochopili základní princip nabídky a poptávky na trhu. Tento mechanismus si můžeme vysvětlit na zjednodušeném příkladu. Na našem imaginárním trhu máme 10 pražíren, kdy každá odebírá 10 pytlů kávy ročně. Celkem tedy odeberou 100 pytlů za rok. Přesně tolik se vyprodukuje každý rok. Takže nabídka a poptávka jsou vyrovnané, nic nepřebývá, nic nezbývá, všichni jsou spokojení. (Je to skutečně pouze ilustrativní příklad.)

Nečekané mrazy v Brazílii nám zničí produkci o objemu 40 pytlů a na trhu bude pouze 60 zbývajících pytlů. Ale pražírny chtějí stále svých 100 pytlů. Co teď? Vláda nebo jiná instituce by mohla zasáhnout a rozdělit produkci rovnoměrně. Tedy 6 pytlů každé pražírně. Ale i tak by pražírny přišly o 40% svých klientů. V případě tržní ekonomiky, tedy naší současné situace, však nová nabídka a poptávka najdou jiné východisko. 

Jediná možná cesta je, že cena kávy poroste. Je jí málo a pražírny ji chtějí. Tak ať ji získá ten, kdo více zaplatí. Teoreticky pak méně pražíren zaplatí tuto vyšší cenu a nabídka s poptávkou se opět vyrovná. Situaci si můžete představit tak trochu jako aukci. Přihazují vždy jen ti, kteří mají o nabízený předmět skutečně velký zájem. A ten, kdo nakonec přihodí nejvíc, produkt získává. 

Káva je, ale je jí méně. A farmáři v Brazíii odhadují pokles i v několika nadcházejících sezónách.
Foto: Bruno Andrade, Trust Coffees

Reálné dopady teorie

Převedeno do reality – Brazílie je největší světový producent kávy. Takže pokud mrazy v Brazílii objektivně zničily velkou část nadcházející produkce, pocítíme to na trhu s kávou velmi výrazně. Stejně jako v našem případě, očekávejme, že ceny kávy porostou, dokud nebude opět víc kávy nebo dokud se nabídka a poptávka opět nevyrovnají. 

Jednou ze strategií, kterou mohou některé pražírny uvést do praxe, je substituce dražších káv těmi levnějšími. Pokud má pražírna určitý rozpočet na každoroční nákupy kávy a zároveň chce udržet své objemy, může sáhnout po jiných kávách. Místo exkluzivních mikrolotů nakoupí více blendů nebo místo nákupu čerstvé “spotové” kávy, může do svých levnějších produktových řad vzít loňskou sklizeň. 

Ve světě kávy však nemusí být náhražka vždy dostupná. Navíc káva je produkt s tzv. nízkou elasticitou poptávky. Co to znamená? Že poptávka po kávě se mění jen pomalu a to i v případě růstu cen. Tedy že pražírny raději zaplatí vyšší cenu, než aby snížili odebrané množství. Stejně tak jejich klienti - kavárny a konzumenti. To samozřejmě platí i o poklesech ceny. Pokud je káva velmi levná, lidé stejně chtějí velmi podobné množství. Nízká cena neznamená automaticky to, že ji mnohem více lidí kupuje. 

Naopak produkce kávy moc stabilní není. Ilya říká: „produkce se může měnit i o 20 až 25 % každý rok.” Takže máme velmi zajímavý příklad - produkt, který rok co rok kolísá a poptávku po něm, která je naopak relativně stabilní. Tento rozdíl pak napomáhá velkým výkyvům na globálním trhu s kávou. Poměrně často může docházet k situacím, kdy lidé cenově soupeří o nedostatek zboží nebo naopak jejich nezájem o nákup větších objemů sráží ceny stále níž. Interakce mezi relativní stabilitou poptávky a kolísáním nabídky jsou klíčové faktory, které ovlivňují ceny kávy.

Poptávka po kávě je relativně stabilní a rok od roku stoupá. Naopak objemy produkce meziročně kolísají až o 25 %.
Foto: Bruno Andrade, Trust Coffees

Mrazy v Brazílii a jak se jimi ovlivňuje cena kávy

Na fenomén přemrznutí kávových plantáží v Brazílii se podíváme trochu v detailu. Svými objemy v produkci kávy je Brazílie nejdůležitějším světovým hráčem na trhu. Káva se zde pěstuje v mnoha regionech a některé z nich měly z historického hlediska vždy problémy s občasným příchodem mrazů. Díky globálním změnám v počasí ale tento fenomén začal zasahovat do produkce ve více regionech a v současné době ohrožuje mnohem větší podíl brazilské produkce kávy.

„Velké mrazy mohou ovlivnit ceny kávy na delší období“ vysvětluje Luis Fernando Esteves, vedoucí výzkumu a obchodník pro Sucafina v severní Americe. 

Přemrzlé kávovníky musí farmáři prořezat nebo úplně vyměnit. Tím sníží svou produkci nejen v daný rok, ale také v několika následujících obdobích. Pokud producent kávové stromky úplně obnoví a zasadí místo starých nové, potrvá klidně 3 až 5 let, než vyprodukuje stejné množství kávy jako před mrazy. Prořezání je sice menší zásah, přesto trvá i dva roky, než se produkce opět zvedne na původní úroveň. 

V roce 2021 nás mráz připravil odhadem o 3,7 milionu pytlů. Nedávné odhady spotřeby kávy navíc ukazují nárůst o milion pytlů ročně. Když dáme tyto dva údaje dohromady, bavíme se o deficitu 4,7 milionu pytlů, to je zhruba produkce Salvadoru a Guatemaly dohromady.

Jak dlouho se budou farmáři potýkat s dopady letošních mrazů? To nikdo přesně neví.
Foto: Bruno Andrade, Trust Coffees

Roste cena brazilské kávy i z jiných důvodů?

Pěstitelé kávy v Brazílii si letos opravdu vybrali nepříznivé podmínky na roky dopředu. Ne všechny regiony zasáhly nečekané mrazy. Tam, kde se tento fenomén neobjevil se však potýkali s jinými problémy. Sníženou produkci předpovídají i další producentské regiony. Nejdříve jejich plantáže ovlivnilo příliš dlouhé a intenzivní období sucha, které následně vystřídalo podobně intenzivní a dlouhé období dešťů.

Když začalo pršet, rostliny konečně vykvetly. Protože ale deště pokračovaly dál a byly velmi intenzivní, z květů se nezformovaly zárodky pro budoucí třešně. „Řada květů se tedy neuchytila správně a to výrazně ovlivní kvantitu i kvalitu této budoucí sklizně," vysvětluje Bruno Andrade, manažer firmy Trust Coffees z Brazílie.

Farmáři také registrují velký růst vstupních nákladů. „Cena pohonných hmot v Brazílii vzrostla na začátku roku v průměru o 30 % a vstupy pro farmy, vzrostly trojnásobně i vícekrát v závislosti na produktu," komentuje aktuální situaci v Brazílii Bruno. Ví o čem mluví, protože jeho firma Trust Coffees pracuje ruku v ruce s farmáři, a proto přesně ví, čím si kdo z nich prochází.

Mrazy, sucho, deště, rostoucí vstupy. Není divu, že cena brazilské kávy stále roste. A to ovlivní ceny kávy na celém světě. Ještě nikdo neví, kam až ceny porostou nebo zda začnou v určitý moment zase klesat. „I když se v určitém okamžiku situace stabilizuje, cena bude stále vysoká. Je to způsobeno výrazným zvýšením výrobních nákladů a zvýšením nákladů na logistiku," tvrdí Bruno.

Ceny dopravy

Předchozí faktory mají sice na cenu kávy velký vliv, přesto možná mnohým z vás připadají méně uchopitelné. Naopak tento třetí je jednoznačný a přímo spojený s cenou, kterou za kávu platíme. Doprava. Pokud potřebuji kávu přepravit, musím zaplatit za logistiku. A náklady na pozemní, leteckou a lodní přepravu narostly od roku 2019 až 6x. 

Takovéto extrémní zvýšení cen je výsledkem řady událostí. Lockdowny kvůli světové pandemii koronaviru a blokáda Suezského průplavu jsou jedny z nich. Můžeme k nim přidat nárůst poptávky z USA po asijském zboží, která vznikla jako důsledek kompletního zastavení dodávek v průběhu nejstriktnějšího lockdownu. A v neposlední řadě potřebujeme zmínit i současné přetížení dopravních uzlů, logistických operátorů, skladů i samotných přístavů. Kontejnery nyní čekají déle na nalodění, tráví na lodích více času, jsou pomaleji vykládány z lodí a jejich přeprava na místo určení trvá déle. Často kvůli místním vládním opatřením nebo jednoduše nedostatku personálu. Jak vidíte, důvodů pro růst cen je opravdu celá řada. A jak dlouho bude trvat, než se věci normalizují? 

Georgina Bleeker, vedoucí logistiky ve firmě Sucafina SA ve Švýcarsku komentuje, že zatím není jisté, jak dlouho tyto zvýšené náklady na dopravu přetrvají. Ale pravděpodobně to bude alespoň do první poloviny roku 2022.

Tagged: brazílie · cena kávy · kávový trh
banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER