Transparentnost: proč jsou příběhy ve výběrové kávě tak důležité?

gravatar
 · 
31 marca, 2022
 · 
5 min read
Featured Image

V posledních letech jsou zákazníci stále více přesvědčováni příběhy různých značek. Navíc stále větší počet zákazníků hledá “ujištění”, že jejich peníze pomáhají k vyplácení spravedlivých mezd a podpoře etických praktik. Tento trend je více patrný v nezávislém “výběrovém” sektoru, protože 81 % globálních spotřebitelů říká, že potřebují věřit značce, aby od ní nakoupili. Pro majitele výběrových kaváren a pražíren je důležitá transparentnost celé cesty kávy. Sdílením tohoto příběhu kávy mohou spotřebitelům pomoci lépe porozumět procesu výroby. Nejen že se dozví více o výrobcích, ale také si vytvoří silnější pouto s produktem, který právě konzumují.

Vyprávěním autentického a jedinečného příběhu značky může u spotřebitelů vyvolat emocionální odezvu. A zaujmout je takovým způsobem, který rozvine jejich lásku a věrnost ke značce.

Jaké sdílení příběhu máme na mysli?

Z hlediska marketingu se vyprávění týká příběhu produktu nebo značky. Tento příběh se obvykle sděluje prostřednictvím obalového materiálu, reklamy nebo digitálního obsahu.

Foto: Markéta Janáčková

Vyprávění příběhů by mělo informovat spotřebitele o začátcích značky, o tom co společnost představuje a co dnes znamená. Stručně řečeno, mělo by jít o zcela transparentní příběh ohledně původu značky, výrobního procesu a firemní etice.

Například u výběrové kávy by měl příběh úspěšné značky zprostředkovat celou cestu kávy od semínka až po výsledný nápoj. Abychom toho dosáhli, měli bychom spotřebitele informovat o původu zelené kávy, včetně země a konkrétní farmy a vysvětlit také to, kde a jak se káva upražila. Kromě toho bychom měli sdílet informace o pěstitelých kávy a také o vztahu pražírny s nimi. Například i včetně toho jak se sem zelená káva dostala, zda šlo o přímou spolupráci, nebo byl do řetězce někdo zapojen.

Kromě toho by měl příběh také sdělovat pravdu o charitativních iniciativách a udržitelných cílech.

Transparentnost a zájem spotřebitele

Toto tlumočení příběhů vyžaduje úplnou transparentnost a proto je stále populárnější. Umožňuje značce vyzdvihnout její poctivost a integritu, stejně tak i její etiku.

Je zajímavé, že tento trend může významně ovlivnit spotřebitelovo rozhodnutí o koupi. Jde ruku v ruce s nárůstem udržitelných a sociálně uvědomělých spotřebitelských návyků. Spotřebitele si nyní, více než kdy jindy, uvědomují dopad svých nákupů. Také si uvědomují svoji odpovědnost za výběr značek, které jsou etické a ekologické.

I když to vypadá jako práce navíc, přijetí strategie pravdivého vyprávění může přinést vašemu podniku kýžené ovoce.

Podle Innova Market Insights patřilo vyprávění příběhů k obchodním trendů číslo jedna pro rok 2020. Další průzkum zase zjistil, že 94 % všech spotřebitelů je s větší pravděpodobností loajálnější ke značce, která je plně transparentní. Další výzkum zase ukázal, že většina spotřebitelů označila autenticitu za klíčový faktor při výběru podpory podnikání.

Tento výzkum podporuje tvrzení, že sledovatelnost, etika a udržitelnost představují největší podíl na nákupním rozhodnutí. Aby značka rozšířila svou zákaznickou základnu a udržela si stávající zákazníky, musí sdílet příběh odpovědnosti a transparentnosti. Spotřebitele jsou ochotní zaplatit více za kávu, která ilustruje silný, zajímavý a sledovatelný příběh.

Jak vyprávět poutavý příběh?

Většina značek kávy si uvědomuje důležitost přesvědčivého příběhu. Mnohé však stále hledají způsob jak příběh vyprávět poutavě.

Inspirace ze zahraničí

Obaly britského RAVE coffee kombinují humor, jasné barvy a informace o kávě. Vzhled jejich sáčků je poutavý i přesto, že obsahuje informace o původu, vlastnostech, výrobním procesu a chuťových profilech.

Značka také jasně vyzdvihuje své charitativní závazky. Darují 1 % ze všech prodejů na ekologické účely. Celá prezentace je rozšířená také o webovou stránku, kde zobrazují informace o kávových farmách, se kterými spolupracují.

Další faktory, které můžeme zvážit

Nejdůležitější je pamatovat na osobní příběh vaší značky. Zaměřte se na celý dojem, aby marketing i obal hovořili o jedinečné identitě. Buďte hrdí na individualitu vaší značky a osobnost lidí, kteří za ní stojí. Rostoucí počet spotřebitelů se chce cítit zahrnutých do znalostí, dovedností a inovací, které představuje odvětví výběrové kávy.

Pomocí obalu můžete dát spotřebitelům vědět, odkud jejich káva pochází a zvete je tak do své komunity. Zveřejňujte loga charitativních partnerů, napovídá to o prospěchu financování dobré věci.

V neposlední řadě investujte do udržitelných kávových obalů. Neexistuje lepší způsob jak ukázat svůj ekologický postoj než pomocí konkrétních činů. Doba, kdy sáčky plnily jedinou funkci - dostat kávu ke spotřebitelům - je dávno pryč.

Zdroj: MTPAK

banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER