Etický kodex

1

Veškeré informace pro tvorbu našich článků zjišťujeme s cílem sdělit pravdu čtenářům a informovat je.

2

Dbáme na ověřitelnost našich zdrojů.

3

Jsme svobodné a nezávislé médium. Do práce našich redaktorů nezasahuje nikdo, kdo není součástí naší redakce, a tohle pravidlo platí pro všechny, tedy i pro vlastníky redakce nebo sponzory.

4

Oddělujeme zřetelně typy článků, ať už se jedná o autorský text, převzatý obsah, recenzi, reklamu nebo sponzorovaný článek.

5

Podniky a lidé, o kterých píšeme, mají právo se vyjádřit k uveřejněným informacím.

6

Pokud uděláme chybu, omluvíme se za ni a opravíme ji, nejsme neomylní.

7

Nejsme vymezeni žádnou ideologií, jsme ale proti porušování lidských práv a zasahování do svobody slova.

8

Členové redakce vědí, že jsou vnímáni i jako zástupci magazínu Roast Different, vystupují tedy na veřejnosti i na sociálních sítích uměřeně.

footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER