Certifikovaná káva Rainforest Alliance – za co zákazníci vlastně platí?

gravatar
 · 
18 marca, 2022
 · 
4 min read
Featured Image

Dopady změny klimatu stále více pociťujeme po celém světě. Odpovědností podniků, ve všech odvětvích, by mělo být snížení svého dopadu na životní prostředí. V kávovém průmyslu došlo k přijetí takových opatření, jako je například odstranění jednorázových plastů. Dalším oblíbeným přístupem je získávání zeleného zrna z farem s certifikací. Řešení často poskytuje Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance – co to znamená?

Rainforest Alliance vznikla v roce 1986 jako mezinárodní nezisková nevládní organizace, jejímž cílem je minimalizovat možné ekologické škody, zlepšit živobytí zemědělců a pracovat na zvýšení zemědělských standardů. Od svého startu pomohla bezpočtu komunit po celém světě a získala uznání jako symbol environmentální, sociální a ekonomické udržitelnosti.

Pro pražírny může být nákup od farem s certifikací účinným způsobem, jak omezit dopad na životní prostředí, ale také vrátit peníze komunitám, které kávu produkují.

Známka certifikace Rainforest Alliance
Zdroj: Rainforest Alliance

V 80. letech alianci spoluzaložil Daniel Katz, americký ekologický aktivista, který se snažil vytvořit globální program pro monitorování, hodnocení, certifikaci a audit lesů. Od té doby se aliance rozrostla a stala se celosvětově uznávanou organizací působící ve více než 60. zemích světa.

Hlavní práce Rainforest Alliance spočívá v jejich certifikačním programu. Funguje jako schválení pro farmy, které splňují přísná environmentální, sociální a ekonomická kritéria. Produkty z certifikovaných farem na sobě mohou nést známe logo “zelené žáby”. To spotřebitelům napovídá, že produkt nebo jeho část byla vyrobena pomocí metod, které podporují standardy udržitelnosti. Od roku 2020 musí všechny produkty, vyjma bylinných čajů a palmového oleje, obsahovat minimálně 90 % certifikovaných ingrediencí, aby mohly nést toto logo.

V posledních letech se Rainforest Alliance sloučila se svým největším rivalem na poli udržitelných certifikátů UTZ. Nyní funguje jako nový standard udržitelného zemědělství, který umožňuje partnerům dodržujícím podmínky používat logo zelené žáby.

Jak Rainforest Alliance ovlivňuje pěstování kávy?

Pěstitelé kávy čelí řadě problémů. Patří sem i změna klimatu a zhoršující se klimatické podmínky. Ty zapříčinily zvýšený výskyt různých plísňových chorob, škůdců a nestabilní ceny vytvořily oblak nejistoty.

V rámci svého programu spolupracuje aliance s producenty na zařazení různých strategií, které pomohou ke zmírnění ztrát způsobených těmito problémy. Klíčem k tomu může být i diverzifikace plodin. Rozsáhlé monokulturní zemědělské porosty, které se uplatňovaly jako standard zemědělství po celá desetiletí, mohou způsobit vyčerpání půdních živin. Vyžadují nejrůznější použití chemických postřiků, což opět poškozuje životní prostředí. Existuje zde také tendence spoléhání se na fosilní paliva, která představují jeden z hlavních zdrojů vzniku skleníkových plynů.

Standardní pohled na krajinu plnou monokulturních pozemků dlouhé lány s neustále se opakující stejnou plodinou.

Rainforest Alliance sdružuje polykulturní farmy v agrolesnickém stylu. Farmy, pro které je typické pěstovat nejrůznější plodiny a vytvářet tak vhodný ekosystém. Farmy regenerují půdu, nabízejí zemědělcům mnoho výhod pro pěstované plodiny i životní prostředí. Jednou z výhod je i změna zásob uhlíku o 50 % v porovnání s nezastíněnými monokulturami.

Farmářům, jako je Juan Jiménez z Peru, pomohla aliance obnovit biologickou rozmanitost jejich farem zavedením různých druhů káv odolných vůči chorobám a přidáním alternativních plodin, jako jsou citrusy, kakao a banány. Tato snaha zlepšuje prostředí farmy, zvyšuje ziskovost pro zemědělce a zanechává vyváženější ekosystémy místo degradovaného životního prostředí.

Ale Rainforest Alliance se nezaměřuje na kávové farmy pouze z pohledu zemědělství. Snaží se také o zlepšení etiky a problémů s lidskými právy. Prostřednictvím kontrol při certifikaci hodnotí otázky lidských práv u svých certifikovaných partnerských organizací. Hodnocené farmy musí zavést interní monitorování a zamezit jakémukoliv porušování lidských práv. Zaměřují se zejména na oblasti a země, kde se toto porušování očekává a nabízejí školení k možné nápravě.

Je certifikace cesta?

Certifikace Rainforest Alliance sice napovídá o vnímání životního prostředí z pohledu firem. Není to však pouze o tom. Udržitelnost kávového průmyslu závisí na udržitelnosti každého aspektu celého řetězce. Aby kávový průmysl i nadále přežil, musí všechny podniky pracovat na řešení výzev, kterým nyní všichni čelíme.

Zdroj: MTPAK

banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER