Jak vytvořit efektivní vzdělávací program pro baristy?

gravatar
 · 
12 novembra, 2021
 · 
8 min read
Featured Image

Školení jsou nezbytnou součástí každého podnikání a to platí i pokud vlastníte nebo vedete kavárnu. Pokud se někdo chce stát dobrým baristou, musí udělat víc než si jen stoupnout za bar a vše odkoukat. Oficiální školení pro baristy mohou zajistit, aby byli všichni vaši zaměstnanci schopní a sebevědomí.

Co by měl výcvikový program pro baristy obsahovat?

Naplánovat baristický vzdělávací program se může zdát jako ohromná kupa práce. Existuje ale několik zdrojů, které můžete použít jako základ. Program SCA Coffee Skills zahrnuje moduly Barista Skills, Brewing, Green Coffee, Sensory Skills a Roasting. A i když neplánujete své zaměstnance do kurzů zapsat, tato témata jsou dobrým výchozím bodem pro plánování vašeho vlastního vzdělávacího programu.

Dan Dunne je vedoucím instruktorem v britské pražírně Climpson & Sons.

Kurzy SCA nastavují standard a učební programy, které jsou sdíleny v celém odvětví výběrové kávy. Také zavedení jednotlivých úrovní je efektivní, protože dává baristům možnost, jak na sobě pracovat a postupovat mezi úrovněmi. Systém také nastavuje standardy a očekávání baristy.

Dan Dunne vedoucí instruktor v britské pražírně Climpson & Sons

Měli byste si však být jisti, že svůj program přizpůsobujete potřebám svého vlastního podnikání. Dan říká: „Co zahrnete, vynecháte nebo na co se zaměříte opravdu závisí na vašich prioritách a povaze kavárny.“

Bez ohledu na to, jaký druh kavárny máte, existuje několik univerzálních oblastí vzdělávání. Zde jsou témata, která byste měli zahrnout do jakéhokoli vzdělávacího programu.

Kávové znalosti

Dobré porozumění kávě, včetně základů produkce, pražení a přípravy, by měl znát každý barista. Tyto znalosti umožňují novým baristům pochopit, jak celé odvětví funguje a proč provádíme některé úkoly tak, jak je provádíme. Bez pochopení metod zpracování nemusí například barista vědět, jakou kávu má zákazníkovi, který hledá konkrétní profil, doporučit.

Shaun Aupiais je instruktorem baristů v Red Band Barista Academy, jihoafrické vzdělávací iniciativě mládeže. Říká: „Tréninkový program v Red Band Barista Academy zahrnuje jeden celý den pouze o teorii kávy. Bavíme se o historii kávy a o tom, jak se v průběhu věků vyvíjela."

Pokrýváme celou cestu kávy od zrnka po šálek. Mluvíme o sklizni, sběru, zpracování, pražení, dekofeinaci, cuppingu. Projdeme všemi kroky a vysvětíme baristům co nejvíce detailů tak, aby získali hlubší porozumění toho, jak se káva v průběhu věků vyvíjela, a pochopili zásadní kroky podílející se na zabezpečení správné přípravy kávy.

Shaun Aupiais

Technické dovednosti

Barista toho může vědět hodně o historii kávy i teorii přípravy, ale je jen tak dobrý jak dobré jsou jeho technické dovednosti. Kromě toho, že baristé vědí, jak připravit nápoje na bázi espressa a správně nalévat mléko, měli by být také kompetentní v údržbě veškerého zařízení a schopni přizpůsobit se proměnným faktorům, jako jsou různé druhy kávy a alternativní mléka.

Vytvořte program, který učí teorii, ale který také umožňuje spoustu praktických cvičení. Většina klíčových dovedností baristy se dá natrénovat nejlépe jen praxí, takže baristovi poskytněte čas na procvičování příprav a šlehání mléka bez tlaku zákazníka.

Dan doporučuje vytvoření jednotlivých úrovní tréninku a zahrnutí praktického testu na konci každé z nich tak, aby se zajistilo, že baristé zcela pochopili a osvojili si dovednosti z dané úrovně.

Zákaznický servis

Nenechte se zlákat k tomu, abyste zákaznický servis přehlíželi jako něco automatického nebo jako druhořadou záležitost v porovnání s technickými dovednostmi. Baristé, kteří nejsou schopni komunikovat se zákazníky profesionálně a přátelsky, by neměli být za barem.

Pro svůj tréninkový program vytvořte samostatnou část zaměřenou na zákaznické služby a nezapomeňte do ní zahrnout také příklady ze skutečného života a praxi ve stínování zkušených baristů. Účastníci tréninku by měli mít znalosti o tom, jak pozdravit zákazníky, jaké informace jim nabídnout a jak předkládat doporučení lidem, kteří jsou v oblasti výběrové kávy noví nebo se nerozhodli, co si objednat.

Nezapomeňte zdůraznit, že je důležité zákazníkům naslouchat, komunikovat s nimi i neverbálně a také umět odhadnout, kdy jim dát prostor.

Faktory jedinečné pro vaši kavárnu

Dát školení pro baristy formální podobu neznamená udělat ho co nejobecnější. V průběhu let pravděpodobně proškolíte mnoho zaměstnanců. Vytvořte si tedy program šitý na míru konkrétně pro vaši firmu, který můžete používat opakovaně. Trénujete baristy pro práci v rušné kavárně v centru města nebo pro špičkovou restauraci? Potřeby vašeho podnikání by vám měly poskytnout informace o zaměření vašeho školení.

Zvažte také zahrnutí každodenních úkolů, jako je manipulace s hotovostí, údržba přístrojů a povinnosti při odchodu z provozovny. Zahrňte instrukce o systémech používaných v provozovně, zásobování a dalších provozních úkolech, abyste zajistili, že každý zaměstnanec může přispět k efektivitě vašeho podnikání.

Realizace školení

Školení pro baristy lze provádět interně nebo ve specializovaném školicím středisku. Výhodou interního školení je, že barista bude při tréninku používat stejné vybavení a prostor jako při své každodenní práci, takže je to pro něj příležitost, jak se může se vším seznámit. Specializovaná školicí střediska však mohou nabídnout prostor, kde se dá lépe soustředit bez rozptylování zákazníky. Mohou mít také více vybavení, které baristům umožní trénovat nové dovednosti.

Výuka v průběhu směny je podle mých zkušeností vždy obtížná. Školení mimo pracovní dobu nebo využití školicího střediska je mnohem produktivnější a efektivnější. Baristé se tak mohou plně soustředit na trénink a nejsou v „pracovním režimu“ ani se nezabývají obsluhou zákazníků. Školení během otevírací doby může být rušivé pro celou směnu.

Dan Dunne

Interní školení je určitě levnější a umožňuje vašim baristům zažít provozní špičku v reálu. Naučí se reagovat na dotazy zákazníků a zvládat neočekávané každodenní problémy. Zvažte, zda školicí středisko vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu, nebo zda chcete, aby se noví zaměstnanci naučili znát svůj pracovní prostor během interního školení.

Správný školitel

Lidmi, kteří nové zaměstnance školí, jsou často automaticky zkušenější baristé, manažeři nebo samotní majitelé kaváren. Znají danou práci, podrobnosti o podnikání a všechny stávající nedostatky ve vzdělávacím programu. Zvažte však, zda jsou to ti nejvhodnější kandidáti pro zaškolení nového baristy. Pokud se starší barista nebo manažer učil přímo na place, může mít určité mezery ve znalostech. V tomto případě může být vhodné najmout školitele nebo zapsat baristy na formální kurz se specializovaným instruktorem.

Výhodou je také školení od více než jedné osoby. Účastníci získají různé informace a různé dovednosti. Pokud povedou školení nových baristů dva nebo tři různí lidé, pak se rozšíří jejich výukové možnosti.

Můžete také zvážit možnost pozvat do vaší kavárny zkušeného trenéra.

Je dobré mít někoho z venku, protože zastupuje jiný názor. Někdy, když probíhá školení v rámci organizace, někteří z týmu nerespektují určité jednotlivce, takže může dojít k rozdílu v názorech. Pokud jste kávovým profesionálem nebo trenérem baristů, lidé vás snadněji přijmou a informace od vás nejsou vnímány jako osobní názor, ale jako pohled profesionála.

Shaun Aupiais

Dan například doporučuje vyhledat pražírny, které poskytují školení. Říká: „Všem našim velkoobchodním zákazníkům nabízíme bezplatné školení. Nabízíme také další kurzy SCA. Chápeme, že ne všechny kavárny mají zkušenosti, zázemí nebo čas, a proto se školení stala velkou součástí naší nabídky. “

Různorodost přístupů

Lidé mají různé styly učení a výuky. Zatímco jeden účastník se může učit rychle s písemnými materiály, jiní se mohou učit lépe z praxe a příkladů ze skutečného života. Zkuste nabídnout různé styly výuky a všimněte si, ve které oblasti projeví váš student své zájmy a přednosti.

Efektivní školící program pro baristy je takový, který pokrývá všechny praktické znalosti potřebné k tomu, aby práce byla dobře odvedena, ale také takový, který baristu připraví tak, aby se cítil sebejistě a schopně.

Abyste tréninkový program sestavili, můžete konzultovat již zavedené školicí průvodce nebo se poradit s profesionálními instruktory a trenéry. Nebojte se ale také poslouchat své baristy a učit se od nich. Zvažte, co funguje nejlépe pro vaši firmu a zaměstnance, a přizpůsobte si svůj vzdělávací program.

Zdroj: Perfect Daily Grind

banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER