Jak mohou pražírny získávat zelené zrno z udržitelných zdrojů?

gravatar
 · 
16 augusta, 2022
 · 
5 min read
Featured Image

Dva největší kávové trhy, evropský a severoamerický, se po celou historii spoléhaly při uspokojení poptávky po kávě na dovoz z produkčních zemí. Produkční země obvykle představují krajiny s nízkými až středními příjmy. Málokdy jsou vybaveny tak, aby poskytovaly adekvátní blahobyt celé své populaci. Navíc sílící projevy změny klimatu postupně dopadají na tyto krajiny a je jasné, že s důsledky nebudou země schopné bojovat samy. S rostoucí poptávkou na eticky získávané zdroje kávy se majitelé pražíren a kaváren stále častěji obracejí na etické zdroje. Co ale přesně znamená eticky získávaná káva?

Jak se definuje káva z etický zdrojů?

V současnou chvíli neexistuje jednotná definice kávy z etických zdrojů. Bohužel neexistuje ani žádná spolehlivá certifikace.

„Etické získávání zdrojů znamená poskytování úplné transparentnosti a sledovatelnosti. To by mělo být možné v celém kávovém řetězci, od kávové farmy až po spotřebitele,“ říká James Bellis, zakladatel Balance Coffee.

Tato transparentnost zvyšuje odpovědnost podniků za dodržování norem z hlediska lidských práv i životního prostředí. Myšlenka odpovědnosti je jádrem problému. V rámci vícevrstvého hodnotového řetězce může být zjišťování, zda se celý proces řídil určitými standardy, pro spotřebitele obtížné.

V současné době jsou k dispozici certifikace jako Fair Trade a Rainforest Alliance, které naznačují etickou kontrolu. Vždy však nejde o tuto záruku v praxi.

„Tyto certifikace se řídí zastaralými principy. Ačkoli existují určité úrovně sledovatelnosti, fungují jako prostředníci a často si berou zbytečnou část peněz,“ říká James. Dodává, že je lepší tyto finance poskytnout farmářům přímo, anebo prostřednictvím ověřených dovozců.

Všichni v kávovém řetězci si zaslouží, aby s nimi bylo eticky nakládáno.

Jak důležitá je etika v kávovém průmyslu?

Je pravděpodobné, že další existence kávového průmyslu závisí na přijetí udržitelných postupů. Pokud budou teploty nadále růst, odhaduje se, že káva ztratí do roku 2050 až 50 % půdy vhodné k jejímu pěstování. Jde o nutnost dodržování udržitelnosti při každém rozhodnutí napříč kávovým průmyslem.

Pro Jamese představuje etická praxe v oboru životní důležitost. „Změna klimatu i ostatní změny v zemích původu znamenají, že pro nás musí být prioritou.“ Věří, že podniky by měly hledat udržitelné a etické postupy. „Jinak máme velký problém.“

Během svého působení v kávovém průmyslu James zaznamenal posun v myšlení zákazníků. Očekávají udržitelnost a etický přístup. „Tento trend v požadavcích zákazníků může být ovlivněný odhodláním se vzdělávat ze strany některých lepších britských pražíren kávy.“

Další faktory ovlivňující etický původ kávy

Jedním ze způsobů, jak mohou pražírny eticky získávat zelené zrno, je přímý obchod. To popisuje situaci, kdy pražírny mohou nakupovat zelené zrno přímo od farmáře případně farmářského družstva.

Direct trade umožňuje navázání přímého kontaktu s farmou a producentem. Pomáhá to k nejlepší kombinaci s ohledem na klima i etiku.

Potíž s přímým obchodem však způsobuje fakt, že neexistuje jeho žádná přesně stanovená definice. Podniky tak mohou vnášet téměř jakékoliv požadavky, aniž by existuovala záruka, že své požadavky budou muset doložit.

James říká, že zavedení certifikace Direct Trade by podle něj mělo smysl. „Stále existuje mnoho “šedých” oblastí výběrové kávy, když dojde na původ zrna a marketing. Zajistit transparentnost by pomohlo všem zúčastněným,“ přiznává.

Direct trade certifikace už můžeme najít na některých kávových, čajových nebo kakaových balíčcích. Potíž ale spočívá v tom, že jednotlivé organizace neobjímají celý celosvětový problém, navíc jejich pravidla jsou poněkud vágně nastavená. Například v Jižní Americe existuje nezisková organizace, která sdružuje firmy, které věří, že fair trade certifikace je nedostatečná. Tato nezisková organizace pak uděluje certifikaci direct trade. Z jejich stránek ale vyplývá, že jsou spíše na začátku své cesty ke zlepšování sociálních vztahů v kávovém světě.

Káva z etických zdrojů představuje jeden z důležitých aspektů potřebné změny. Udělat z tohoto odvětví etičtější prostor je v konečném důsledku závazek všech pražíren i kaváren. Další zlepšení lze provést zkoumáním etických stop podniků.

To může představovat zaplacení zaměstnancům a všem v kávovém řetězci důstojné peníze. Dalším stupněm by mohla být kontrola dopadu kávových podniků na životní prostředí. Existuje řada možností. Změna dodavatele energií nebo převedení účtů k firmám, které se rozhodly postavit udržitelnost na první místo. Můžete také přejít na účinnější elektrickou pražičku nebo motivovat zaměstnance k jízdě do práce na kole.

Přemýšlejte o tom, i malý krok se počítá!

Zdroj: MTPAK

banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER