Produkční oblasti kávy v roce 2050 hlásí úbytek

gravatar
 · 
24 marca, 2022
 · 
4 min read
Featured Image

Studie zveřejněná v časopise Plos one předkládá důkazy o zmenšování oblastí vhodných pro pěstování kávy do roku 2050. Očekává se, že oblasti vhodné pro pěstování kávy se v důsledku klimatických změn budou zmenšovat. Studii publikoval Roman Grüter a kolegové z Curyšské univerzity aplikovaných věd ve Švýcarsku v lednu 2022.

Analýza předpovídá, že s postupující změnou klimatu budou v některých produkčních zemích ubývat nejvhodnější regiony k pěstování arabiky, avokád a kešu ořechů. Káva, ořechy kešu a avokáda představují plodiny důležité nejen pro spotřebitele, ale také pro drobné farmáře v mnoha produkčních zemích.

Jaký inovační přístup představuje studie?

Rozsáhlý výzkum naznačuje, že dojde ke zmenšení vhodných oblastí k pěstování kávy arabiky v mnohých regionech, kde dnes představuje dominantní kávový druh. Předešlé studie však nezohlednily vhodnost krajiny a půdní vlastnosti, které by také mohly mít vliv na vhodnost oblastí. Žádná studie se zatím nevěnovala tomu, jaký dopad bude mít změna klimatu v celosvětovém měřítku na pěstování avokád a kešu ořechů.

K vyřešení těchto mezer ve znalostech Grüter a kolegové spojili vize změny klimatu a půdních faktorů, aby došlo k modelaci a předpovědi změn. Hlavním cílem bylo odpovědět na otázku vhodnosti různých regionů po celém světě k pěstování kávy, kešu a avokáda v roce 2050. Použili odhady ze 14 globálních klimatických modelů pod třemi různými možnými emisními scénáři a začlenili požadavky na krajinu a půdní požadavky rostlin – pH, půdní textura a sklon pozemku.

Analýza předpovídá, že některé regiony budou pro plodiny vhodnější a jiné zase méně vhodné. Káva je ze všech tří plodin nejnáchylnější. Dá se předpokládat pokles ve všech hlavních produkčních regionech, včetně Brazílie, Vietnamu, Indonésie a Kolumbie. U kešu ořechů se počítá s úbytkem vhodných regionů včetně některých hlavních produkčních zemí, jako je Indie, Pobřeží slonoviny a Benin. Vhodné oblasti k pěstování avokáda ubudou také u některých dnešních velkých producentů. To se očekává například u Dominikánské republiky, Peru a Indonésie.

Co nastane při oteplování?

Během toho se vhodné oblasti pro všechny tři plodiny mohou rozšířit do vyšších nadmořských výšek a zeměpisných šířek. To však platí zejména pro kešu a avokáda. Oblasti v budoucnu vhodnější se nachází v zemích jako je USA, Argentina, Čína a východní Afrika.

Tato zjištění naznačují potřebu adaptace na změnu klimatu v hlavních zemích produkce. Patřím sem například šlechtění vhodných odrůd, které budou přizpůsobeny vyšším teplotám a suchu. Budou také potřeba nové strategie pro zmírnění dopadu na životní prostředí při jakékoli expanzi do nových lokalit.

Autoři dodávají: „Studie představuje první globální hodnocení dopadů změny klimatu na vhodnost pěstování kešu a avokáda. U kešu a avokáda se očekává, že se oblasti vhodné k pěstování globálně rozšíří. Zatímco ve většině hlavních producentských zemí se oblasti s nejvyšší vhodností k pěstování mohou snížit.“

Zdroj: Comunicaffe

banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER