Robusta není tak robustní, jak jsme si mysleli

gravatar
 · 
28 septembra, 2021
 · 
3 min read
Featured Image

Robusta je na klimatické změny citlivější, než jsme si mysleli

Nová studie z plantáží, na kterých se pěstuje robusta, naznačuje, že teplotní tolerance tohoto druhu kávy je dlouhodobě přeceňována. Ukázalo se dokonce, že její produktivita prudce klesá, jakmile teploty lehce překročí určitou hranici .

Vědci z Aliance Bioversity-CIAT, Univerzity v jižním Queenslandu (USQ) a společnosti ECOM Agroindustrial provedli výzkum na farmách ve Vietnamu a Indonésii, na kterých se pěstuje zhruba polovina světové produkce robusty.

Studie publikovaná v časopise Global Change Biology byla zpracována z dat za 10 let pozorování produktivity na téměř 800 farmách v jihovýchodní Asii. Tato analýza naznačuje, že ideální teplota pro pěstování robusty je 20,5° C, což je výrazně méně než teploty, které jsou v současnosti považovány za optimální. Při každém zvýšení o 1° C od této nově klasifikované ideální teploty se výnosy snížují o 14 %.

„Výsledky naší studie naznačují, že káva robusta je mnohem citlivější na teplotu, než jsme si mysleli," uvádějí autoři. „Její produkční potenciál by se mohl výrazně snížit, protože v důsledku změny klimatu rostou teploty, a to ohrožuje miliardový kávový průmysl a živobytí milionů farmářů.“

Výsledky výzkumu jsou v rozporu se současnými odhady, které se zakládají na historických botanických průzkumech ve střední Africe. Ty naznačovaly, že má robusta vyšší teplotní toleranci.

To by nás mělo přimět k přehodnocení některých našich současných možností, jako je přechod z pěstování arabiky na pěstování robusty, protože klima se otepluje. Potřebujeme přizpůsobit produkci změně klimatu

Jarrod Kath, vedoucí autor studie USQ

Káva arabika, obecně upřednostňovaná pro svou vynikající chuť, je na změny teploty ještě citlivější. Pěstitelé v tropických oblastech v nižších nadmořských výškách přecházejí z pěstování rostlin arabiky na rostliny robusty, zatímco jiní hledají vyšší nadmořské výšky a tím pádem nižší teploty, aby svou produkci udrželi.

Tyto objevy poskytují nové informace pěstitelům kávy, investorům ze soukromého sektoru i vládám k tomu, aby přizpůsobili své plány v pěstování kávy probíhajícím změnám klimatu. říká spoluautor z Aliance Alessandro Craparo.

spoluautor z Aliance Alessandro Craparo

Vědci tvrdí, že toto jen podtrhuje význam testování předpokladů citlivosti zemědělské produkce na proměnlivost klimatu pomocí rozsáhlých datových sad, které jsou shromážděny díky přímému pozorování v terénu.

„Změny srážek jsou předmětem zájmu kávového průmyslu již dlouhou dobu," řekl spoluautor Laurent Bossolasco z ECOM. „Nyní je jasné, že potřebujeme další analýzu teplotních změn v oblasti pěstování kávy robusty."

Zdroj: Baristawave

banner-01
banner-02
footer-rd-logo

ODOBERAJTE NÁŠ NEWSLETTER